duminică, 7 noiembrie 2010

PILDELE LUI SOLOMONCAP. 3

INDEMNARE LA FAPTE BUNE. LAUDA INTELEPCIUNII.


1. Fiul meu, nu uita învăţătura mea şi inima ta să păzească sfaturile mele,

2. Căci lungime de zile şi ani de viaţă şi propăşire îi se vor adăuga.

3. Mila şi adevărul să nu te părăsească ; leagă-le împrejurul gâtului tău, scrie-le pe tabla inimii tale ;

4. Atunci vei afla har şi bunăvoinţă înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor.

5. Pune-ţi nădejdea în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe priceperea ta. Pe toate căile tale gândeşte la Dânsul şi El îţi va netezi toate cărările tale.

7. Nu fii înţelept în ochii tăi ; teme-te de Dumnezeu şi fugi de rău ;

8. Aceasta va fi sănătate pentru trupul tău şi o înviorare pentru oasele tale.

9. Cinsteşte pe Domnul din averea ta şi din pârga tuturor roadelor tale.


10. Atunci jitniţele tale se vor umple de grâu şi mustul va da afară din teascurile

tale.

11. Fiul meu, nu dispreţui certarea Domnului şi nu simţi scârbă pentru mustrările Lui,


12. Căci Domnul ceartă pe cel pe care-l iubeşte şi ca un părinte pedepseşte pe feciorul care îi este drag.


13. Fericit este omul care a aflat înţelepciunea şi bărbatul care a dobândit pricepere,

14. Căci dobândirea ei este mai scumpă decât argintul şi preţul ei mai mare decât al celui mai curat aur.


15. Ea este mai preţioasă decât pietrele scumpe ; nici un rău nu i se poate împotrivi şi e bine-cunoscută tuturor celor ce se apropie de ea ; nimic din cele dorite de tine nu se aseamănă cu ea.

16. Viaţă lungă este în dreapta ei, iar în stânga ei, bogăţie şi slavă ; din gura ei iese dreptatea ; legea şi mila pe limbă le poartă.

17. Căile ei sunt plăcute şi toate cărările ei sunt căile păcii.

18. Pom al vierii este ea pentru cei ce o stăpânesc, iar cei care se sprijină pe ea sunt fericiţi.

19. Prin înţelepciune, Domnul a întemeiat pământul, iar prin înţelegere a întărit cerurile.


20. Prin ştiinţa Sa a deschis adâncurile şi norii picură rouă.

21. Fiul meu, să nu se depărteze acestea dinaintea ochilor tăi ; păstrează înţelepciunea şi buna chibzuială,

22. Căci ele sunt viaţa sufletului tău şi podoabă pentru gâtul tău.

23. Atunci tu vei merge fără teamă pe calea ta şi piciorul tău nu se va poticni.

24. De te culci, nu-ţi va fi teamă, iar de adormi, somnul tău va fi dulce.


25. Să nu te temi de frica fără veste şi nici de vreo năvală a celor păcătoşi,


26. Că Domnul este nădejdea ta şi va feri piciorul tău de cursă.

27. Nu zăbovi a face bine celui ce are nevoie, când ai putinţa să-i ajuţi


28. Nu spune aproapelui tău : «Du-te şi vino, mâine îţi voi da !», când poţi să-i dai acum.


29. Nu pune la cale răul împotriva aproapelui tău, când el locuieşte fără grijă lângă tine.

30. Nu te certa cu nimeni fără pricină, de vreme ce nu ţi-a făcut nici un rău.

31. Nu râvni să fii ca omul silnic şi nu alege nici una din căile lui ;

32. Căci omul cu gând rău este urât de Domnul, iar de cei drepţi El este mai aproape.


33. Domnul blesteamă casa celui fără de lege şi binecuvântează adăposturile celor drepţi.

34. De cei batjocoritori El râde, iar celor smeriţi le dă har.

35. Cei înţelepţi vor moşteni mărirea, iar cei nebuni vor avea parte de ocară.


CAP. 4INLATURAREA PRILEJULUI SPRE PACAT.

1. Ascultaţi, fiilor, învăţătura tatălui şi luaţi aminte să cunoaşteţi buna chibzuială,

2. Căci eu vă dau învăţătură bună : Nu părăsiţi povaţa mea.

3. Căci şi eu am fost fecior la tatăl meu, singur, şi cu duioşie iubit la mama mea

4. Şi el mă învăţa şi-mi zicea : «Inima ta să păstreze cuvintele inimii mele, păzeşte poruncile mele şi vei fi viu.


5. Adună înţelepciune, dobândeşte pricepere ! Nu le uita şi nu te depărta de la cuvintele gurii mele !

6. Nu o lepăda şi ea te va păzi ; iubeşte-o şi ea va sta de veghe.

7. Iată începutul înţelepciunii : Agoniseşte înţelepciunea şi cu preţul a tot ce ai, capătă priceperea.8. Preţuieşte-o mult şi ea te va înălţa ; ea te va ridica în slăvi dacă o vei îmbrăţişa.


9. Ea va pune cunună de daruri pe capul tău şi te va împodobi cu diademă de mare cinste.


10. Ascultă, fiul meu şi primeşte cuvintele mele şi anii vieţii tale se vor înmulţi.11. Eu te voi învăţa calea înţelepciunii şi te voi purta pe căile dreptăţii.12. Când vei merge, paşii tăi nu vor şovăi şi, chiar de vei alerga, nu te vei poticni.


13. Ţine cu tărie învăţătura şi nu o părăsi, păzeşte-o căci ea este viaţa ta.


14. Nu apuca pe calea celor fără de lege şi nu păşi pe drumul celor răi.


15. Ocoleşte-o şi nu merge pe ea, treci pe alăturea şi du-te mai departe ;


16. Căci ei nu dorm până nu făptuiesc rău şi nu-i mai prinde somnul până nu fac pe cineva să cadă.17. Căci ei se hrănesc din pâine agonisită prin fărădelege şi beau vin dobândit prin asuprire.18. Calea drepţilor e ca zarea dimineţii ce se măreşte mereu până se face ziua mare ;19. Iar calea celor fără de lege e ca întunericul şi ei nici nu bănuiesc de ce se pot împiedica.


20. Fiul meu, ia aminte la graiurile mele ; la poveţele mele pleacă-ţi urechea ta !21. Nu le scăpa din ochi, păstrează-le înlăuntrul inimii tale,


22. Căci ele sunt viaţă pentru cei ce le pun în faptă şi doctorie pentru tot trupul omenesc.23. Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ţâşneşte viaţa.24. Leapădă din gura ta orice cuvinte cu înţeles sucit, alungă de pe buzele tale viclenia.

25. Ochii tăi să privească drept înainte şi genele tale drept înainte să caute.

26. Fii cu luare aminte la calea picioarelor tale şi toate cărările tale să fie bine chibzuite.27. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga, ţine piciorul tău departe de rău.28. Căci cărările drepte le păzeşte Domnul, iar cele strâmbe sunt căi rele.


29. El va face drepte căile tale şi mergerea ta o va face să fie în pace.

2 comentarii: