duminică, 18 septembrie 2011

Fericirile1) Fericiţi cei săraci cu duhul, că a acelora este Împărăţia Cerurilor.

2) Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.

3) Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul.

4) Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura.

5) Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.

6 ) Fericiţi cei curaţi cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu.

7) Fericiţi făcătorii de pace, ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.

8) Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, ca a lor este împărăţia cerurilor.

9) Fericiţi veţi fi voi când va vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri.

(Matei 5:2-12; Cf. Luca 6:20-26)

Psalmul 50

Psalmul 145 [ Byzantion ]

Marie Bucura-te - Byzantion

Psalmul 102 [ Byzantion ]

Byzantion - Prohodul Domnului

Acatistul Sfantului Alexie, Omul lui Dumezeu